כניסה למערכת

משתמש קיים

דוא''ל/שם משתמש סיסמא
שכחת סיסמא ?

משתמש חדש

תקנון האתר

 1. במטרה להזמין חומרי הדרכה, לימוד ואימון, ביעילות וללא תקלות (להלן השירות) יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.
 2. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. לאחר אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה למשתמש לפיה העיסקה אושרה.
 3. לאחר אישור, ההזמנה תירשם וניתן יהיה לקבל את השירות. (החומר שהוזמן שיעור ואו תירגול ואו כל מוצר אחר שהאתר יכול לספק).
 4. החיוב עבור השירות שהוזמן, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי , לאחר אישור העיסקה ע"י חברות האשראי.
 5. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן  רישום העיסקה באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 6. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 7. במקרה בו לא אושרה העיסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע ההזמנה הודעה מתאימה
  ולפיה יידרש ליצור קשר טלפוני עם מוקד השרות של האתר, לצורך הסדרת אישור העיסקה עם חברות האשראי וקבלת השירות שהוזמן.
 8. לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות למוקד השירות של האתר בטלפון 04-8413030  ו/או באמצעות דואר אלקטרוני info@sarid-ins.co.il.
 9. בשל שיטת המכירה הנהוגה בחנות לא ניתן לבטל או לשנות את השירות המבוקש במהלך קבלת השירות.
 10. ככלל הלקוח (מזמין השירות) רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק). ניתן לבטל רכישת השירות עד 5 דקות מרגע קבלת השירות באתר. יש לצאת באופן מידי ומסודר מהאתר ולהתקשר למוקד השירות של החברה בהקדם האפשרי. לאחר שהות של יותר מ- 5 דקות באתר לא ניתן יהיה לבטל את השירות.
 11. במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש"ח , בהתאם להוראות החוק.
 12. אם סופק ספר או מוצר אחר לבית, חלה חובת החזרתו אל מחסני החברה, על הלקוח/מזמין השירות
 13. מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא כולל חשבונית המקור.
 14. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הספר/שירות, וזאת במידה והספר/שירות נשוא העיסקה נשלח זה מכבר
 15. החברה תהיה רשאית לבטל עיסקאות ו/או שירות אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית באתר אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש בו באופן תקין. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך מתן שירות תקין.
 16. הודעה על ביטול השירות/המכירה תימסר למזמיני השירות בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
 17. אזל הספר או מוצר אחר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, הנהלת האתר תהיה רשאית לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון. הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי.
 18. הנהלת האתר תדאג לאספקת הספר/המוצר/השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צויין מפורשות אחרת. הנהלת האתר תפעל לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .
 19. כל שאלה או בירור, ניתן לפנות אל מוקד השירות בדואר אלקטרוני: info@sarid-ins.co.il  או בטלפון 04-8413030 בימים א'-ה' בשעות 09:30 עד 16:00.  

 

ט.ל.ח.